Wsparcie dla MŚP na działalność miedzynarodową
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.08.2017.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w miesiącu wrześniu planuje uruchomić nabór wniosków w ramach działania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Do uzyskania kwota nawet 200.000 zł

Środki można będzie przeznaczyć na realizację m.in. następujących działań:
a) doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
b) doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
c) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
d) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
e) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
f) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem ww. konkursach, to proponuję rozmowę telefoniczną lub spotkanie w tej sprawie.
Chętnie wskażę również inne możliwości uzyskania dotacji na rozwój eksportu.

Piotr Snopek
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
T: +48 22 18 81 755
M: piotr.snopek@paszportdoeksportu.pl