Zawiadomienia dot. Mszanki
Redaktor: Ewa Żarnowska    26.07.2017.
Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych S.C. Alicja Bugno i Robert Woiński, 38-300 Gorlice, ul. Kopernika 10 zamieszczamy zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic. Dotyczy obrębu Maszanka w gminie Łużna - Do pobrania plik jpg tutaj