Nowe promesy powodziowe
Redaktor: Ewa Żarnowska    11.07.2017.
Mamy bardzo dobrą wiadomość z ostatniej chwili. Zarząd Powiatu Gorlickiego pozyskał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 1,69 mln zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie wyremontujemy 4,4 km naszych dróg powiatowych - informuje starosta Karol Górski.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na remonty odcinków dróg powiatowych:
- Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie w Bielance,
- Jankowa-Stróżna-Szalowa w Szalowej,
- Biesna-Staszkówka w Staszkówce,
- Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica w Uściu Gorlickim i Czarnej,
- Florynka-Izby w Banicy.

Łącznie  jeszcze w tym roku Zarząd Powiatu przystpai do remontu 4,4 km dróg powiatowych.