Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.05.2017.
Od 18-21 maja w Małopolsce trwać będą Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To wydarzenie o randze ogólnopolskiej organizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju. Przez 4 dni w ponad 30 małopolskich miejscowościach czeka blisko 100 atrakcji przygotowanych przez instytucje, które otrzymały unijne wsparcie. Ponad 60 beneficjentów otworzy podwoje swoich firm czy instytucji, po to by szersza publiczność mogła przekonać się, co udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu europejskiemu. Szczegółowy harmonogram na stronie: http://www.fundusze.malopolska.pl