Bo najważniejsze młodzieży kształcenie
Redaktor: Ewa Żarnowska    13.03.2017.
  2800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gorlicki będzie uczestniczyło w projektach edukacyjnych wdrażanych przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w ramach pozyskanych nowych środków unijnych. Będą zdobywać dodatkowe kompetencje zawodowe, uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach u przedsiębiorców oraz w kursach i szkoleniach zawodowych. O szczegółach projektów informuje starosta Karol Górski

 


Wygląda na to, że w tym rozdaniu środków unijnych Zarząd Powiatu Gorlickiego postawił na kształcenie młodzieży?
Starosta Gorlicki Karol Górski
– Edukacja zawsze była w centrum uwagi Rady i Zarządu Powiatu. Teraz robimy kolejne mocne wejście z projektami edukacyjnymi. Chcemy nimi objąć około 2800 uczniów w zasadzie wszystkich typów szkół, choć główny nacisk kładziemy na kształcenie zawodowe.

Ogromna liczba uczniów i wielkie dodatkowe pieniądze na ich kształcenie.
Starosta Karol Górski
– Mówimy o ponad 6 milionach złotych, które będą spożytkowane przede wszystkim na uzyskanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych, na płatne staże i praktyki u przedsiębiorców, kursy i szkolenia oraz doradztwo zawodowe, aby młody człowiek zdobył większe umiejętności praktycznego wykonywania zawodu, a przez to miał łatwiejszy start w dorosłe życie zawodowe i większe możliwości w znalezieniu pracy.  Chcemy, aby absolwenci naszych szkół lepiej spełniali oczekiwania pracodawców.

Czego więc mogą się spodziewać „zawodowcy”?
Starosta Karol Górski
– Mamy dla nich dwa bardzo ciekawe projekty: „Mój zawód – Moja przyszłość” i „Inwestujemy w zawodowców” pod wspólnym hasłem - Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Powiecie Gorlickim. Projekty będą realizowane odpowiednio w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, popularnej Budowlance  w  branży budowlanej i turystyczno – gastronomicznej oraz w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w branży mechaniczno – mechatronicznej i usługowej.

Co zyskają uczniowie Budowlanki w ramach CKZ?
Starosta Karol Górski
– Oferta projektu jest bardzo bogata. I tak:
- 1375 uczniów będzie korzystało z kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji poprzez m.in. kursy: prawa jazdy, obsługi koparko- ładowarki, SEP, obsługi programu Autocad, ECDL, barmański, baristyczny, sommelierski, zdobnictwa cukierniczego.
- 340 uczniów skorzysta z płatnych staży i praktyk zawodowych u przedsiębiorców działających w branży budowlanej oraz turystyczno – gastronomicznej.
- dla 472 uczniów prowadzone będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych.
- 100 uczniów objętych zostanie doradztwem zawodowym.

Sporo tego dobra dla uczniów. Czy jeszcze będą jakieś inne korzyści dla Budowlanki?
Starosta Karol Górski
– W tej szkole zaplanowano także stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez niezbędne inwestycje i zakup sprzętu dydaktycznego o wartości 811 tys. zł. Będzie także wdrożone dokształcanie zawodowe dla 4 nauczycieli.

A czego możemy oczekiwać po drugim Centrum Kompetencji Zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach?
Starosta Karol Górski
– Tu także najwięcej zyskają uczniowie.
- dla 558 uczniów prowadzone będą kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji. Będą to m.in. kursy: spawania metodami MAG i TIG, obsługi koparko-ładowarki, kierowców wózków jezdniowych, kosmetyczny, fryzjerski, grafiki rastrowej, rysunku i projektowania w reklamie.
- 132 uczniów odbędzie płatne staże i praktyki zawodowe u przedsiębiorców działających w branży mechaniczno – mechatronicznej oraz administracyjno – usługowej.
W Centrum podobnie jak w Budowlance stworzone zostaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy i zakupiony zostanie sprzęt dydaktyczny za 357 tys. zł.

To były projekty skierowane wybitnie do uczniów techników i szkół zawodowych, a co dla np. tych z ogólniaka?
Starosta Karol Górski
– W ramach projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego ph. „Małopolskie talenty” w I LO im. M. Kromera w Gorlicach powstanie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, gdzie odbywać się będą zajęcia dla 240 uczniów w obszarze: matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości, kompetencji informatycznych oraz ponadprzedmiotowym. Wartość tego projektu to 180 tys. zł.

Czy będą prowadzone jakieś projekty w partnerstwie z  uczelniami wyższymi?
Starosta Karol Górski
– Będzie kontynuowany projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” i tutaj planujemy zakupić dla: Zespołu Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Bieczu za około 850 tys. zł wyposażenie w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową.
Ponadto w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach prowadzone są już zajęcia on – line oraz koła naukowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów w obszarze fizyki i przedsiębiorczości. Organizowane są również wyjazdu na uczelnie wyższe.

Co jeszcze ciekawego przyniosą projekty unijne?
Starosta Karol Górski
– Dla  uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach oraz Zespołu Szkół nr 1  w Gorlicach, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”, prowadzone będą zajęcia on – line oraz koła naukowe rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, turystyki oraz mechaniczno – mechatronicznym. Ponadto organizowane będą wyjazdy na uczelnie wyższe.
Jak widać jest to różnorodna i szeroka gama projektów skierowanych bezpośrednio do uczniów, by rozszerzali i doskonalili swoje umiejętności i zdobywali nowe kwalifikacje zawodowe. W miarę pojawiania się kolejnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych Zarząd Powiatu będzie zabiegał o dofinansowanie dalszego rozwoju naszego szkolnictwa ponadgimnazjalnego.