Facebook
18 lutego 2018 04:26
Imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Złóż wniosek do Programu wyrównywania różnic między regionami III
Redaktor: Ewa Żarnowska    24.10.2017. Drukuj Powiadom Znajomego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2018 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C i D programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

 


OBSZARY:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Beneficjentami pomocy są powiaty, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł. na każdy projekt.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Beneficjentami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Obszar D - likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami pomocy są:
1) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
2) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
1) do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
2) do 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
3) do 250 000 zł dla autobusów.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na realizację każdego projektu w Powiecie Gorlickim nie może przekroczyć:
1) w przypadku obszaru B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
2) w przypadku obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
3) w obszarze D:
w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 60% kosztów realizacji projektu,
w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 70 % kosztów realizacji projektu.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, w terminie do 29 stycznia 2018r.

Ponadto istnieje możliwość wnioskowania w ramach obszaru E programu (realizatorem są Oddziały PFRON) o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe bezpośrednio w Małopolskim Oddziale PFRON w terminie od 1 listopada 2017r. do 30 listopada 2018r.

Założenia programu wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Biecka 3
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
mail: starostwo@powiatgorlicki.pl