Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w roku 2020.

Zarząd Powiatu Gorlickiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej – wybrał STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA z Nowego Sącza do realizacji w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  i edukacją prawną w 2020 roku.
Wysokość dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania z zakresu administracji rządowej odpowiada stosownej części dotacji otrzymanej z Budżetu Wojewody i wynosi 128.040 zł brutto.

Szczegółowe warunki wykonywania zadania określi umowa zawarta z wybranym podmiotem.

Uchwała Zarządu dostępna TUTAJ